Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 02/07/2018 )

 

1. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/c Chu Thị Huyền

Sinh ngày: 01/12/1969

Dân tộc: Tày

Quê quán: Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0915 203 164

Hòm thư công vụ: huyenct.ns@backan.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Tổ chức, bộ máy và cán bộ, Nội chính, quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngân sách, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, An toàn giao thông, chủ trương đầu tư và các quyết định đầu tư; Giáo dục và đào tạo; công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành trên mạng Internet của UBND huyện; y tế; Thực hiện công tác phát ngôn của UBND huyện theo quy định.

- Điều hành ngân sách huyện và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Giải quyết các vấn đề đi công tác ngoài tỉnh, nước ngoài của lãnh đạo huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã (sau khi đã có ý kiến của Thường trực Huyện ủy);

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Trưởng các BCĐ theo lĩnh vực có liên quan, phụ trách Dự án ChildFund, Dự án CSSP.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Tư pháp, Nội vụ, tài chính - kế hoạch, Thanh tra huyện, Giáo dục & Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX

- Theo dõi và chỉ đạo theo thẩm quyền hoạt động của các đơn vị đóng trên địa bàn: Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm.

- Phụ trách địa bàn xã Cốc Đán, Thượng Ân, Bằng Vân, Vân Tùng, Thượng Quan

2. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/c Nguyễn Trọng Lăng

Sinh ngày: 02/03/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Ngĩa, Trương Mĩ, TP Hà Nội

Chức vụ: UV Ban thường vụ - Phó chủ tịch trường trực UBND huyện

Điện thoại: 0977254202

Hòm thư công vụ: langnt.ns@backan.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Làm nhiệm vụ thường trực UBND huyện, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng và có ủy quyền.

- Phụ trách khối Kinh tế tổng hợp và Xây dựng cơ bản.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn mới.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, phát triển hợp tác xã và hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, điện lực, thương mại, dịch vụ, quản lý và bảo vệ rừng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, phát triển quỹ đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, làm Trưởng các BCĐ theo lĩnh vực có liên quan; Văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, truyền thanh truyền hình; khoa học công nghệ; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; dân số, gia đình và trẻ em, các hoạt động từ thiện nhân đạo, tôn giáo và thực hiện các chính sác dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông, Hội Chữ thập đỏ, các Hội đặc thù và Hội tự nguyện

- Theo dõi và chỉ đạo theo thẩm quyền hoạt động của các đơn vị đóng trên địa bàn: Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, Trường THPT Ngân Sơn, THCS&THPT Nà Phặc, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Ngân hàng NN&PTNT, Trạm khí tượng thủy văn, Đội Quản lý Thị trường, Điện lực; các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Thay mặt UBND huyện trong quan hệ, phối hợp giữa chính quyền và UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội.

- Ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản của UBND huyện được phân công phụ trách; ký các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện khi được Chủ tịch phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Phụ trách địa bàn xã Thuần Mang, Hiệp Lực, Đức Vân, Trung Hòa, Nà Phặc.

 

thanhhv.ns

Tin bài mới:


Sign In