Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Các phòng ban đơn vị trực thuộc UBND huyện Ngân Sơn

(Cập nhật lúc: 10/12/2012 )

- Phòng Nội vụ

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Kinh tế hạ tầng

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Tư pháp

- Văn phòng HĐND - UBND

- Phòng Thanh tra

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phòng Văn hóa Thông tin

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang