Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

1236405

Hiệp Lực: Tổ chức thành công đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ xã lần thứ II, nhiệm...

Ngày 11/6/2021, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Lực tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thị Huế – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ngân Sơn; đồng chí Chu Văn Hân - Bí thư Đảng uỷ xã.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số...

Ngân Sơn: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

Chiều ngày 11/6, Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Phụ nữ Công an huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 11/6, Hội Phụ nữ Công an huyện Ngân Sơn đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khối Huyện ủy, HĐND, UBND

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;...

Xem tiếp

Sign In