Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 258/UBND-TNMT về việc rà soát báo cáo tình hình thực hiện Điều chỉnh quy hoạch 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn. Theo đó, để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời để đảm bảo cho việc lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, hiệu quả và đồng bộ, UBND huyện Ngân Sơn đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp

123
Sign In