Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp

Sign In