Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 18/02/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 17/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 273/UBND-VP về thực hiện Công văn số 826/UBND-VXNV ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, phát hiện biến thể mới của chủng vi-rút có tốc độ lây lan nhanh. Để kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 619/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 620/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn của Bộ Y tế về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Xem tiếp


Ngày 29/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Xem tiếp


Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 11/01/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 38/UBND-VP về việc thực hiện Công văn số 58/UBND-VXNV ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 29/12/2020 UBND huyện Ngân Sơn nhận được Công văn số 7762/UBND-VXNV ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In