Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 2470/UBND-VXNV ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 227/CV-HU ngày 29/4/2021 của Huyện ủy Ngân Sơn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

Xem tiếp


Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ở một một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam với nước ta. Do đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại ở nước ta là rất cao. Ngày 28/4/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 769/UBND-VP về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 1654/UBND-VXNV ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 02/3/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 385/UBND-VP yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 18/02/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Xem tiếp


Ngày 17/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 273/UBND-VP về thực hiện Công văn số 826/UBND-VXNV ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In