Thứ Bảy, 23/09/2023

Triển khai Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 21/9/2023, Sở Y tế Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nữ điều dưỡng hết lòng với công việc

Hơn 10 năm công tác, nữ điều dưỡng Hà Thị Điểm- phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn luôn nhiệt huyết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lãnh đạo giao phó.