Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Công văn số 875/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh (Cập nhật lúc: 18/02/2021 )

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 18/02/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông  UBND các xã, thị trấn thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu “Người dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, thị trấn để khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát sức khỏe và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định”.

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, yêu cầu người dân khai báo y tế và lập danh sách tất cả những người đã từng đến, lưu trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về đến huyện Ngân Sơn chưa qua 14 ngày tính từ ngày rời khỏi địa điểm nêu trên để thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (trừ các trường hợp là F1 thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định); đối với các trường hợp đã qua 14 ngày chưa khai báo y tế thì khai báo bổ sung, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp đã lấy mẫu lần 1 (có kết quả âm tính) nếu có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tất cả các trường hợp khác đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương từ ngày 15/02/2021 đến nay, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định; riêng đối với các trường hợp đi từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về từ ngày 15/02/2021, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm cho cả các thành viên sống trong cùng gia đình một cách triệt để và giám sát sức khỏe theo quy định.

 Chỉ đạo, đảm bảo quản lý và kiểm soát hiệu quả việc cách ly tại nhà.

 Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức việc tiếp nhận thông tin của người dân, tích cực rà soát và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đi từ tỉnh Hải Dương về địa phương.

3. Các cơ quan, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện và tuyên truyền người thân trong gia đình chủ động thực hiện cung cấp thông tin, khai báo y tế chính xác cho địa phương và cơ sở y tế theo các nội dung tại mục 1 và 2 nêu trên.

4. Trung tâm Y tế huyện

- Phối hợp rà soát và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp đi về từ Hải Dương.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe các trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe. Phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở...để thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Chủ động hướng dẫn về chuyên môn và các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 (nếu có).

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Đính kèm: Thuc-hien-Cong-van-so-875-ngay-17.02.2021-cua-UBND-tinh_quedtpns-18-02-2021_10h13p01(18.02.2021_10h24p49)_signed.pdf

Nguồn: VP HĐND-UBND
Sign In