Thứ Bảy, 02/12/2023

Hội nghị triển khai, thành lập “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và tập huấn về Kỹ năng tư vấn phòng tránh bạo lực gia đình

Trong 02 ngày 30/11 và 01/12 Hội LHPN huyện Ngân Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai, thành lập “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và tập huấn về Kỹ năng tư vấn phòng tránh bạo lực gia đình, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho Ban quản lý, thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng.

Nữ điều dưỡng hết lòng với công việc

Hơn 10 năm công tác, nữ điều dưỡng Hà Thị Điểm- phụ trách Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn luôn nhiệt huyết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lãnh đạo giao phó.