Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 19/11/2020, Công an huyện Ngân Sơn ban hành Thông báo số 1026/TB-CANS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là vật chứng của vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại thôn Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ngân Sơn thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá số tài sản cụ thể như sau:

Xem tiếp


Công an huyện Ngân Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán dấu giá là vật chứng của vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"

Xem tiếp


Huyện ủy Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng họp Ban thường vụ, Ban chấp hành huyện ủy Ngân Sơn.

Xem tiếp

Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang