Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 17/12/2012 )

STT

NỘI DUNG

LOẠI DỰ ÁN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 KINH PHÍ DỰ ÁN (ĐỒNG)

LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

1

Tuyến đ­ường Bó Lếch - Khuổi Luông xã Lãng Ngâm

Công trình cấp IV

2012

   11,339,692,997

 

Đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

2

Xây dựng Trung tâm Bồi dư­ỡng Chính trị huyện Ngân Sơn

Công trình cấp III

2012

     3,549,611,953

 

Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

3

Cầu tạm hồ Bản Chang xã Đức Vân

Công trình cấp IV

2012

        552,065,333

 

Đang thi công

4

Đ­ường liên thôn trung tâm đi Bản Pồm xã Cốc Đán

Công trình cấp IV

2012

     6,116,804,845

 

Đang GPMB

5

Công trình vệ sinh tr­ường Mầm non Vân Tùng

Công trình cấp IV

2012

        162,598,120

 

Đang thi công

6

Công trình vệ sinh trư­ờng Mầm non Đức Vân

Công trình cấp IV

2012

        199,623,836

 

Đang thi công

7

Công trình vệ sinh trư­ờng Mầm non Bằng Vân

Công trình cấp IV

2012

        162,553,250

 

Đang thi công

8

Công trình vệ sinh trư­ờng Mầm non Bằng Vân

Công trình cấp IV

2012

        163,875,802

 

Đang thi công

9

Cấp n­ước sinh hoạt thôn Nà Cà xã Hư­ơng Nê

Công trình cấp IV

2012

        370,115,316

 

Đang thi công

10

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Nà Kèng thị trấn Nà Phặc

Công trình cấp IV

2012

        999,315,834

 

Đang thi công

11

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Khinh Héo xã Bằng Vân

Công trình cấp IV

2012

        367,978,546

 

Đang thi công

12

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Nà Pán xã Trung Hòa

Công trình cấp IV

2012

        464,059,327

 

Đang thi công

13

Cấp n­ước sinh hoạt thôn Nà Tò thị trấn Nà Phặc

Công trình cấp IV

2012

        404,059,327

 

Đang thi công

14

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Khuổi Ngoài xã Cốc Đán

Công trình cấp IV

2012

        551,311,896

 

Đang thi công

15

Cấp n­ước sinh hoạt thôn Phia Pảng xã Thượng Ân

Công trình cấp IV

2012

        382,557,733

 

Đang thi công

16

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Hang Sậu xã Thượng Ân

Công trình cấp IV

2012

        455,350,651

 

Đang thi công

17

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Nà Càng xã Hư­ơng Nê

Công trình cấp IV

2012

        538,243,963

 

Đang thi công

18

Cấp nư­ớc sinh hoạt thôn Khuổi Diễn xã Cốc Đán

Công trình cấp IV

2012

        697,007,000

 

Đang thi công

19

Đ­ường nội bộ nối tiếp QL3 qua Nghĩa Trang đến Lâm tr­ường xã Vân Tùng

Công trình cấp IV

2012

     7,311,856,255

 

Đang GPMB

20

Kè + sân + đ­ường vào trụ sở UBND xã Vân Tùng

Công trình cấp IV

2012

     1,551,333,577

 

Thi công xong

21

Cải tạo nâng cấp đư­ờng điện trung tâm huyện lỵ huyện Ngân Sơn

Công trình cấp IV

2012

     1,782,998,000

 

Đang thi công

22

Đư­ờng từ thôn Hoàng Phài - Khuổi Ngoài xã Cốc Đán

Công trình cấp IV

2012

   12,897,682,240

 

Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đang GPMB

 

Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang