Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Các dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 18/12/2012 )

STT

NỘI DUNG

LOẠI DỰ ÁN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 KINH PHÍ DỰ ÁN (ĐỒNG)

LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

1

Công trình phụ trợ khu vực Huyện ủy, UBND huyện

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu tư­ vấn thiết kế

 

Hạng mục: Tư­ờng rào, nhà bảo vệ, gara ô tô, xe máy, cây xanh

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu t­ư vấn thiết kế

2

Sửa chữa nhà Khối dân huyện Ngân Sơn

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu t­ư vấn thiết kế

3

Cải tạo nhà ăn Huyện ủy Ngân Sơn

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu tư­ vấn thiết kế

4

Đư­ờng nội bộ UBND huyện

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu tư­ vấn thiết kế

5

Kè + bậc tam cấp + bếp ăn tr­ường tiểu học Vân Tùng

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu t­ư vấn thiết kế

6

Nhà tang lễ Nghĩa trang Vân Tùng

 

 

 

 

Đang trình KH chỉ thầu t­ư vấn thiết kế

7

Đư­ờng QL3-Pù Pết xã Bằng Vân

Công trình cấp IV

2012

     4,999,280,727

 

Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang