Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035 (Cập nhật lúc: 18/03/2020 )

Nguồn: VP HĐND-UBND
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang