Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Ngân Sơn: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 17.490 tấn

( Cập nhật lúc: 28/12/2019  )
Để đạt được mục tiêu này, ngay sau khi kết thúc vụ mùa năm 2019 ngành nông nghiệp huyện đã tích cực chỉ đạo người dân tổ chức cày ải đất, tu sửa kênh mương dẫn nước. Huyện cũng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giống, vật tư, phân bón để cung ứng cho người dân sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ.

Trong những năm gần đây, sản lượng lương thực có hạt của huyện Ngân Sơn năm sau luôn cao hơn năm trước, luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể trong năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn huyện ước đạt trên 17.400 tấn, đạt 103% kế hoạch, tăng 114 tấn so với năm 2018. Trong đó, cây ngô có năng suất trung bình 41,2 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 7.844tấn, đạt 97% kế hoạch; cây lúa có sản lượng ước đạt trên 9.500 tấn, đạt 106% kế hoạch.  Những kết quả này là cơ sở quan trọng để huyện Ngân Sơn phấn đấu đạt kế hoạch về sản lượng lương thực đề ra trong năm 2020./.

Đồng Lai
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang