Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 02/8/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (161).

Xem tiếp


Ngày 27/7/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang