Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ủy ban nhân dân huyện thông báo Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 áp dụng với huyện Ngân Sơn như sau: (Có bảng danh mục kèm theo). UBND huyện thông báo đến các phòng, ban, ngành, thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./.

Xem tiếp

12
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang