Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ủy ban nhân dân huyện thông báo Danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 áp dụng với huyện Ngân Sơn như sau: (Có bảng danh mục kèm theo). UBND huyện thông báo đến các phòng, ban, ngành, thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./.

Xem tiếp


Ngày 30/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Để đảm bảo việc tổng hợp, thống kê số liệu, đăng ký đạt chỉ tiêu chấm điểm CCHC của huyện và chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Xem tiếp

Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang