Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Cốc Đán ra mắt Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động (Cập nhật lúc: 01/09/2021 )

Ngày 30/8, Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Cốc Đán tổ chức tổng kết và ra mắt Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Cốc Đán.

Từ ngày 24 đến ngày 30/8/2021, Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Cốc Đán đã triển khai xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động. Trong 7 ngày làm việc các tuyên truyền viên đã được cán bộ của Trung tâm Văn hóa tỉnh hướng dẫn truyền đạt những kiến thức cơ bản của công tác tuyên truyền cổ động về: Chức năng nhiệm vụ của đội văn nghệ tuyên truyền cổ động; bố cục trình tự trong xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở; công tác biên tập và xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn tuyên truyền của Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở. Đồng thời giúp cán bộ văn hóa xã xây dựng quy chế hoạt động của Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở. Hướng dẫn biên tập một bản tin tổng hợp. Xây dựng bố cục một chương trình tuyên truyền với 3 phương thức: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan; văn nghệ cổ động, có nội dung phù hợp với công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở.

Sau 7 ngày tập luyện, Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Cốc Đán được thành lập gồm 9 thành viên, với đội ngũ tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm. Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã Cốc Đán có thể tổ chức tuyên truyền tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

Đình Bích
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang