Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp

1234567
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang