Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 25/02/2021, Huyện ủy Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 15-KH/HU về triển khai thực hiện công tác Nội chính, Cải cách Tư pháp và Phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Xem tiếp


Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021.

Xem tiếp


Huyện ủy Ngân Sơn thông báo Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy năm 2021 như sau:

Xem tiếp


Chủ tịch HĐND huyện huyện Ngân Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông báo lịch tiếp công dân như sau:

Xem tiếp


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 như sau:

Xem tiếp

12
Sign In