Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 02/8/2021, Hội đồng nhân dân huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp

12
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang