Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh kiểm tra tại huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 06/10/2021 )

Ngày 04/10/2021, đoàn công tác Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh do đồng chí Hà văn Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021 tại huyên Ngân Sơn. Dự buổi làm việc về phía huyện có đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan – Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ; các thành viên BCĐ xây dựng CQĐT huyện Ngân Sơn.

Đồng chí Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo kết quả đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021, ngay từ đầu năm 2021, BCĐ xây dựng CQĐT huyện đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo, UBND tỉnh; hướng dẫn của Sở TT&TTvề công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (ƯD CNTT), xây dựng CQĐT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Việc sử dụng hệ thống các phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai tại đơn vị đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, tiết kiệm được tối đa công sức, chi phí. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai đồng bộ phần mềm QLVB&HSCV; thư điện tử công vụ và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đến 100% tất cả các phòng, ban, đơn vị và các trường học trên địa bàn huyện. Thường xuyên đôn đốc, rà soát các tài khoản dùng chung không có nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức theo báo cáo hằng tháng của Sở TT&TT, để kịp thời nhắc nhở việc sử dụng hoặc đề nghị xóa bỏ trên hệ thống đối với những tài khoản không có nhu cầu sử dụng, đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống và nâng cao chất lượng CCHC của đơn vị. Đơn vị tham mưu, triển khai kịp thời các phần mềm/CSDL chuyên ngành do bộ ngành triển khai. Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT, kịp thời khắc phục các sự cố ATTT xảy ra tại đơn vị. Đơn vị đã kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ về ƯD CNTT, đưa các hoạt động về ƯD CNTT dần dần đi vào nền nếp, từng bước được triển khai, phổ biến sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Công dân điện tử.

Cùng với những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng CQĐT của huyện còn những hạn chế cần khắc phục: Hệ thống phần mềm QLVB&HSCV đôi khi bị quá tải, lỗi treo hệ thống. Phần mềm một của điện tử thường xảy ra lỗi không thể kết thúc công việc trên hệ thống khi một TTHC đã được thực hiện xong. Đối với công tác thực hiện TTHC qua DVC mức độ 4 còn gặp nhiều khó khăn, số lượng hồ sơ phát sinh còn ít.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Hà văn Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, đánh giá: BCĐ huyện, UBND huyện cơ bản đã thực hiện đảm bảo, kịp thời các nhiệm vụ về xây dựng CQĐT, xây dựng và triển khai các kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ về ƯD CNTT, đưa các hoạt động về ƯD CNTT dần dần đi vào nền nếp, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Công dân điện tử. Tuy nhiên,  huyện chưa hoàn thiện được mạng LAN cấp huyện, cấp xã; Tuyên truyền để dần hình thành công dân điện tử chưa ngang tầm; số hồ sơ trực tuyến và số hồ sơ DVC mức độ 3, 4 còn ít. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện cần quan tâm thúc đẩy phương thức làm việc, chủ yếu là làm trên môi trường mạng; đặc biệt là nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất CNTT. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công chức CNTT cần tập trung nghiên cứu để tham mưu thực hiện xây dựng CQĐT. Đài truyền thanh CNTT mà Vingrup đã đầu tư: Huyện quan tâm cấp kinh phí cho các xã duy trì; đầu tư hệ thống loa đối với các thôn chưa có.

Trước khi làm việc với BCĐ xây dựng CQĐT huyện đoàn đã đi kiểm tra, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021tại 2 xã Cốc Đán và Bằng Vân./.

Đình Bích
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang