Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 29/7/2020, UBND huyện ban hành Báo cáo số 365/BC-UBND về kết quả công tác tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 17/7/2020, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Thông báo tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT huyện Ngân Sơn. Cụ thể như sau:

Xem tiếp

12
Sign In