Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2021 (Cập nhật lúc: 19/02/2021 )

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2021, UBND huyện Ngân Sơn xây dựng Phương án quản lý SVGH trên một số cây trồng chính vụ xuân 2021.
Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Ngân Sơn
Sign In