Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 - Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và nă...248/KH-UBNDKế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 - Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn15/06/2022
2Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn243/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn06/06/2022
3Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn207/KH-UBNDKế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn21/04/2022
4Kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp tại huyện Ngân Sơn giai đoạn 2022- 2025208/KH-UBNDKế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp tại huyện Ngân Sơn giai đoạn 2022- 202521/04/2022
5Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động - Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất huyện Ngân Sơn năm 2022195/KH-UBNDKế hoạch An toàn, vệ sinh lao động - Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất huyện Ngân Sơn năm 202208/04/2022
6Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục đối với trâu, bò trên địa bàn huyện Ngân Sơn, giai đoạn 2022 - 2030175/KH-UBNDKế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục đối với trâu, bò trên địa bàn huyện Ngân Sơn, giai đoạn 2022 - 203009/03/2022
7Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn165/KH-UBNDKế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn04/03/2022
8Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngân Sơn148/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngân Sơn18/02/2022
9Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022147/KH-UBNDKế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 202218/02/2022
10Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2022 - 2026150/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2022 - 2026
21/02/2022
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang