Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện91/KH-UBNDKế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện04/05/2021
2Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 202180/KH-UBNDKế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 202116/04/2021
3Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ngân Sơn năm 202175/KH-UBNDKế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ngân Sơn năm 202109/04/2021
4Kế hoạch Hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Ngân Sơn36/KH-UBNDKế hoạch Hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Ngân Sơn19/02/2021
5Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 202107/KH-UBNDKế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 202118/01/2021
6Kế hoạch triển khai công tác PCCCR mùa khô năm 2020 - 202104/KH-UBNDKế hoạch triển khai công tác PCCCR mùa khô năm 2020 - 202114/01/2021
7Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quẩn lý, sử dụng pháo05/KH-UBNDKế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quẩn lý, sử dụng pháo14/01/2021
8Kế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 202102/KH-UBNDKế hoạch hoạt động phòng chống dịch bệnh năm 202108/01/2021
9Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 huyện Ngân Sơn01/KH-UBNDKH triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 huyện Ngân Sơn06/01/2021
10Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 202069/KH-UBNDTriển khai thực hiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 202015/04/2020
Sign In