Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022187/KH/UBNDKế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 202217/09/2021
2Kế hoạch thực hiện một số nhóm nhiệm vụ hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021 - 2025173/KH-UBNDKế hoạch thực hiện một số nhóm nhiệm vụ hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021 - 202512/08/2021
3Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên đ...161/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngân Sơn27/07/2021
4Kế hoạch xúc tiến Thương mại trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021 - 2025162/KH-UBNDKế hoạch xúc tiến Thương mại trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2021 - 202528/07/2021
5Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện91/KH-UBNDKế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện04/05/2021
6Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 202180/KH-UBNDKế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 202116/04/2021
7Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ngân Sơn năm 202175/KH-UBNDKế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ngân Sơn năm 202109/04/2021
8Kế hoạch Hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Ngân Sơn36/KH-UBNDKế hoạch Hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện Ngân Sơn19/02/2021
9Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 202107/KH-UBNDKế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 202118/01/2021
10Kế hoạch triển khai công tác PCCCR mùa khô năm 2020 - 202104/KH-UBNDKế hoạch triển khai công tác PCCCR mùa khô năm 2020 - 202114/01/2021
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang