Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Tiểu khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
Họ và tên người đại diện: Hoàng Ngọc Ngự
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0281.3874.131

Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Phòng Tài nguyên & Môi trường, Huyện Ngân Sơn
Địa chỉ : Tiểu khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn - Điện thoại: 02813.886.669
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.