Thursday, 18/07/2024

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.


Tên văn bảnBản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật
Nội dung

Bản vẽ sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật - Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2035, định hướng đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến04/08/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến03/09/2017
Chi tiết văn bản
Ghi chú

Thông báo: Đã hết hạn đóng góp ý kiến dự thảo văn bản.