Thursday, 18/07/2024

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.


Tên văn bảnXin ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Nội dung

Để có cơ sở đóng góp kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, nghiên cứu dự thảo Kế hoạch và có Văn bản tham gia góp ý gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước 11h ngày 11/01/2023 để tổng hợp.

(Có dự thảo gửi kèm).

Trường hợp sau thời hạn nêu trên, nếu Phòng Tài nguyên và Môi trường không nhận được ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, được hiểu là đã nhất trí với nội dung dự thảo.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Xem chi tiết tại đây

Ngày bắt đầu lấy ý kiến10/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến11/01/2023
Chi tiết văn bản
Ghi chú

Thông báo: Đã hết hạn đóng góp ý kiến dự thảo văn bản.