Thứ Hai, 02/10/2023

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.


Tên văn bảnLấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định về đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức
Nội dung

Thực hiện Công văn số 18/SNV-CCVC ngày 06/01/2023 của Sở Nội vụ Bắc Kạn về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định về đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức. Theo đó UBND huyện giao Phòng Nội vụ xin ý kiến của các cơ quan đơn vị để tổng hợp, tham mưu văn bản góp ý theo quy định.

Để có cơ sở tham mưu văn bản góp ý của UBND huyện đối với dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ nói trên, Phòng nội vụ đề nghị các cơ quan đơn vị nghiên cứu dự thảo thông tư và góp ý kiến.

Văn bản góp ý gửi về Phòng Nội vụ chậm nhất ngày 12/01/2022 để  tổng hợp, tham mưu văn bản góp ý của UBND huyện. Quá thời hạn nêu trên nếu cơ quan không gửi ý kiến góp ý bằng văn bản thì được hiểu là đồng ý với dự  thảo Thông tư của Bộ Nội vụ

 Với nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Gửi kèm dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ)

Xem tại đây

Ngày bắt đầu lấy ý kiến11/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến12/01/2023
Chi tiết văn bản
Ghi chú

Thông báo: Đã hết hạn đóng góp ý kiến dự thảo văn bản.