Thứ Sáu, 23/02/2024
Cách đây 80 năm, ngày 22/9/1943, Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn được thành lập tại Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn. Từ đây, phong trào cách mạng của tỉnh Bắc Kạn đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh.
Ngày đăng: 13/09/2023/ Lượt xem: 165
Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Ngày đăng: 30/08/2023/ Lượt xem: 116
Mảnh đất Ngân Sơn tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa và tinh thần cách mạng đã sinh ra ba nhà thơ, nhà văn có nhiều đóng góp, mở ra một thời kỳ mới của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đó là nhà thơ Nông Quốc Chấn, nhà văn Nông Minh Châu và nhà văn, nhà thơ Nông Viết Toại.
Ngày đăng: 18/08/2023/ Lượt xem: 434
“Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 21/5/2023.
Ngày đăng: 12/05/2023/ Lượt xem: 178
Nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Bắc Kạn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể năm 2023 với các hoạt động chính:
Ngày đăng: 09/05/2023/ Lượt xem: 195
Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và "Điện Biên Phủ" đã đi vào Lịch sử Quân sự thế giới như một biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Ngày đăng: 05/05/2023/ Lượt xem: 170
Vào ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Đây là cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI (1976 - 1981) - Quốc hội chung của cả nước đầu tiên sau thống nhất; là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của Nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
Ngày đăng: 25/04/2023/ Lượt xem: 119