Thứ Hai, 02/10/2023
Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và "Điện Biên Phủ" đã đi vào Lịch sử Quân sự thế giới như một biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Ngày đăng: 05/05/2023/ Lượt xem: 126
Vào ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Đây là cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI (1976 - 1981) - Quốc hội chung của cả nước đầu tiên sau thống nhất; là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của Nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
Ngày đăng: 25/04/2023/ Lượt xem: 87
Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng soạn thảo, được công bố năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
Ngày đăng: 28/02/2023/ Lượt xem: 149
Hiện nay trên địa bàn huyện Ngân Sơn bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại thôn Nà Lạn và thôn Bó Lếch thuộc xã Hiệp Lực với tổng số con ốm là 05 con, số con chết là 01 con. Để giúp cho người dân biết cách nhận biết và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan trên diện rộng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngân Sơn hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh Viên da nổi cục như sau:
Ngày đăng: 20/11/2022/ Lượt xem: 209
Chi bộ Chí Kiên được thành lập là sự kiện lịch sử quan trọng thể hiện sự đúng đắn của đường lối cách mạng, đường lối giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc của Đảng; sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ cách mạng tiền bối.
Ngày đăng: 24/08/2022/ Lượt xem: 372
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của Cách mạng tháng Tám, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ngày đăng: 19/08/2022/ Lượt xem: 205
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 53, 54 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 12/08/2022/ Lượt xem: 154
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50, 51, 52 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 02/08/2022/ Lượt xem: 164
Trong những năm qua, tình trạng người dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn khiến chính bản thân họ gặp nhiều rủi ro, đặc biệt có thể đe dọa dịch Covid-19 bùng phát trở lại nước ta.
Ngày đăng: 28/07/2022/ Lượt xem: 95