Thursday, 18/07/2024
Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng soạn thảo, được công bố năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
Ngày đăng: 28/02/2023/ Lượt xem: 221
Hiện nay trên địa bàn huyện Ngân Sơn bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xuất hiện tại thôn Nà Lạn và thôn Bó Lếch thuộc xã Hiệp Lực với tổng số con ốm là 05 con, số con chết là 01 con. Để giúp cho người dân biết cách nhận biết và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và khống chế bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan trên diện rộng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngân Sơn hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh Viên da nổi cục như sau:
Ngày đăng: 20/11/2022/ Lượt xem: 273
Chi bộ Chí Kiên được thành lập là sự kiện lịch sử quan trọng thể hiện sự đúng đắn của đường lối cách mạng, đường lối giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc của Đảng; sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí cán bộ cách mạng tiền bối.
Ngày đăng: 24/08/2022/ Lượt xem: 506
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để chúng ta càng hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của Cách mạng tháng Tám, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Ngày đăng: 19/08/2022/ Lượt xem: 277
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 53, 54 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 12/08/2022/ Lượt xem: 227
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 50, 51, 52 trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 02/08/2022/ Lượt xem: 219
Trong những năm qua, tình trạng người dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn khiến chính bản thân họ gặp nhiều rủi ro, đặc biệt có thể đe dọa dịch Covid-19 bùng phát trở lại nước ta.
Ngày đăng: 28/07/2022/ Lượt xem: 143
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/5/2022 đến ngày 16/6/2022, sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
Ngày đăng: 06/07/2022/ Lượt xem: 147
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 09/7/1912 trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống khoa bảng ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là hậu duệ đời thứ 17 của đại thi hào - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trã
Ngày đăng: 04/07/2022/ Lượt xem: 156
Đây là một chuỗi các sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP của tỉnh.
Ngày đăng: 24/05/2022/ Lượt xem: 154