Chủ Nhật, 14/04/2024
Ngày đăng: 29/03/2024/ Lượt xem: 23
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Ngân Sơn”
Ngày đăng: 08/03/2024/ Lượt xem: 44
Ngày 19/02/2024, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử.
Ngày đăng: 20/02/2024/ Lượt xem: 35
UBND huyện vừa ban hành văn bản yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Ngày đăng: 24/01/2024/ Lượt xem: 22
UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập, tham gia nhóm báo chốt giao thông.
Ngày đăng: 12/01/2024/ Lượt xem: 55
Ngày đăng: 09/01/2024/ Lượt xem: 53
Theo Báo cáo số 382/BC-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Trung Hòa về báo cáo tình hình con giống bò sinh sản thực hiện chương trình dự án bị chết; đồng thời hiện nay, trên địa bàn xã Cốc Đán đã tái xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cũng như thực hiện tốt việc chăm sóc quản lý đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn vật nuôi thuộc các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi.
Ngày đăng: 05/01/2024/ Lượt xem: 77