Thứ Năm, 07/12/2023
Thực hiện Thông báo số 4245/TB-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19, tại Thông báo Trường hợp dương tính với virut SARS-CoV-2 ngày 09/11/2021 đi từ tỉnh Bình Dương trở về huyện Pác Nặm và thông tin sau đó có Công dân về Nà Phặc huyện Ngân Sơn. Uỷ ban nhân dân huyện Ngân Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau:
Ngày đăng: 11/11/2021/ Lượt xem: 72
Thực hiện Văn bản số 7425/UBND-VXNV ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.Để tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảohiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu như sau:
Ngày đăng: 05/11/2021/ Lượt xem: 58