Thứ Hai, 02/10/2023
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ động ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023. Để chủ động phòng, tránh và hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động ứng phó với cơn bão số 01 (tên quốc tế là TALIM).
Ngày đăng: 17/07/2023/ Lượt xem: 33
Trước tình hình hoạt động “tín dụng đen” và đòi nợ trái pháp luật có dấu hiệu phức tạp trở lại, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Ngày đăng: 16/05/2023/ Lượt xem: 57
Hiện nay, đã kết thúc thời gian thực hiện tiêm phòng định kỳ đợt 1/2023 theo kế hoạch, tuy nhiên tỷ lệ tiêm phòng trên toàn địa bàn còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt tại một số địa phương tỷ lệ tiêm phòng đạt dưới 60%KH đề ra. Để nâng cao hiệu quả tiêm phòng, UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống đói, chống rét, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp
Ngày đăng: 15/05/2023/ Lượt xem: 36
Hiện nay, đang vào đầu mùa hè, kèm theo là các hiện tượng thời tiết nắng nóng, có thể có hiện tượng mưa to, giông, lốc, lũ lụt, sạt lở đất, các hiện tượng thời tiết cực đoan,... Bên cạnh đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được quan tâm thực hiện, nhu cầu sử dụng điện gia tăng dẫn đến tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố tại cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và cháy rừng tăng cao, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Ngày đăng: 15/05/2023/ Lượt xem: 36
Trong thời gian qua, dịch bệnh COVD-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và tại tỉnh Bắc Kạn có chiều hướng diễn biến rất phức tạp. Sau 75 ngày không ghi nhận ca mắc thì từ ngày 31/3/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lại ghi nhận 08 ca mắc mới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Nhân dân và duy trì các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:
Ngày đăng: 14/04/2023/ Lượt xem: 53