Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày 30/3, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Văn bản số 796/UBND-VP yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đoàn thể huyện; Trung tâm Y tế huyện; Phòng Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết.
Ngày đăng: 30/03/2023/ Lượt xem: 102
Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Phương Quế vừa ký Quyết định số 42/QĐ-BTC về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Giải Việt dã huyện Ngân Sơn năm 2023.
Ngày đăng: 27/03/2023/ Lượt xem: 120
Từ ngày 22 đến ngày 25/3/2023 sẽ diễn ra một chuỗi các sự kiện quan trọng đó là Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất (25/3).
Ngày đăng: 23/03/2023/ Lượt xem: 224
Ngày 23/3/2023, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 23/03/2023/ Lượt xem: 130
Thực hiện Văn bản số 155/SNN-CNTY ngày 30/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Văn bản số 192/SNN-CNTY ngày 03/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
Ngày đăng: 23/03/2023/ Lượt xem: 138
Hiện nay, một số giống lúa, ngô có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh hoặc có quyết định công nhận giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đã hết hiệu lực để được sản xuất, kinh doanh, như: Giống lúa Sán ưu 63 (Tạp giao 1), Nhị ưu 838... Theo Điều 85 quy định chuyển tiếp của Luật Trồng trọt, Điều 16 quy định chuyển tiếp của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác thì các giống cây trồng trên phải thực hiện các thủ tục để được cấp quyết định công nhận lưu hành nếu muốn tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý giống cây trồng nông nghiệp, UBND huyện đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:
Ngày đăng: 08/02/2023/ Lượt xem: 134
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 (Luật số 10/2022/QH15), Luật gồm 06 Chương, 91 Điều; trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động. Luật có hiệu lực thi hành từ 01/07/2023.
Ngày đăng: 02/02/2023/ Lượt xem: 87
Ủy ban nhân huyện Ngân Sơn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện như sau:
Ngày đăng: 27/01/2023/ Lượt xem: 158