Thứ Hai, 02/10/2023
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 thông báo danh mục tài liệu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 như sau: (có danh mục tài liệu chi tiết kèm theo).
Ngày đăng: 19/06/2023/ Lượt xem: 405
Ngày đăng: 25/05/2023/ Lượt xem: 646
Ngày đăng: 18/05/2023/ Lượt xem: 169