Thứ Hai, 02/10/2023
Quyết định phê duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 01/12/2021/ Lượt xem: 66
Thông báo nhu cầu xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 05/11/2021/ Lượt xem: 62
Thông báo điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 27/10/2021/ Lượt xem: 66
Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 09/10/2021/ Lượt xem: 78
Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 17/09/2021/ Lượt xem: 62
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 07/09/2021/ Lượt xem: 54
Thông báo tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 01/09/2021/ Lượt xem: 70
Đính chính nội dung Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021-2022
Ngày đăng: 29/08/2021/ Lượt xem: 89
Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 20/08/2021/ Lượt xem: 56
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 11/08/2021/ Lượt xem: 71
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 tuyển dụng viên chức năm 2021
Ngày đăng: 06/08/2021/ Lượt xem: 66