Thứ Sáu, 23/02/2024
Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và danh sách trúng tuyển tại kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã vào làm viên chức huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 04/05/2022/ Lượt xem: 87
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022 (sát hạch cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã)
Ngày đăng: 12/04/2022/ Lượt xem: 116
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển (bổ sung) Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 12/01/2022/ Lượt xem: 100
Thông báo nhu cầu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 10/12/2021/ Lượt xem: 95
Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 02/12/2021/ Lượt xem: 94
Quyết định phê duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 01/12/2021/ Lượt xem: 86
Thông báo nhu cầu xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 05/11/2021/ Lượt xem: 83
Thông báo điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 27/10/2021/ Lượt xem: 84
Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 09/10/2021/ Lượt xem: 104