Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.
Ngày đăng: 20/05/2021/ Lượt xem: 59
Ngày 06/5/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Quyết định số 752/QĐ-UBND.
Ngày đăng: 06/05/2021/ Lượt xem: 78
Thông báo nhu cầu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 29/03/2021/ Lượt xem: 107
Thông báo kết quả họp xét tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 05/02/2021/ Lượt xem: 71
Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức đến công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 30/11/2020/ Lượt xem: 93
Thông báo về việc tổ chức xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 02/11/2020/ Lượt xem: 81
Đính chính các văn bản: Báo cáo số 244/BC-HĐKTSH và Thông báo số 245/TB-HĐKTSH ngày 20/10/2020 của Hội đồng KTSH tuyển dụng đặc cách giáo viên.
Ngày đăng: 26/10/2020/ Lượt xem: 90
Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng: 21/10/2020/ Lượt xem: 81