Thứ Sáu, 03/02/2023
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023(Cập nhật lúc: 13/12/2022
Ngày đăng: 13/12/2022/ Lượt xem: 26
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022
Ngày đăng: 12/09/2022/ Lượt xem: 44
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 05/08/2022/ Lượt xem: 16
Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo
Ngày đăng: 19/07/2022/ Lượt xem: 17
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 19/07/2022/ Lượt xem: 21
Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II/2022
Ngày đăng: 20/06/2022/ Lượt xem: 10
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 31/05/2022/ Lượt xem: 19
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 26/05/2022/ Lượt xem: 12
Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 25/05/2022/ Lượt xem: 26
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Ngày đăng: 04/05/2022/ Lượt xem: 18