Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021.
Ngày đăng: 21/01/2021/ Lượt xem: 80
Năm 2020, huyện Ngân Sơn tiếp tục thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện theo nội dung Quyết định số 1878 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 30/10/2017.
Ngày đăng: 25/12/2020/ Lượt xem: 97
Để thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo đến các cơ quan đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của huyện, trong đó có nội dung triển khai thực hiện liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), như nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức, cá nhân; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.
Ngày đăng: 11/12/2020/ Lượt xem: 102