Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 27/11/2023/ Lượt xem: 136
Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ cấp Trung ương xuống UBND các tỉnh, thành phố và đến các huyện, thị trên cả nước.
Ngày đăng: 13/10/2023/ Lượt xem: 88
Chiều ngày 9/10, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.
Ngày đăng: 11/10/2023/ Lượt xem: 103