Thứ Năm, 07/12/2023
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 31/05/2022/ Lượt xem: 67
Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 26/05/2022/ Lượt xem: 61
Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 25/05/2022/ Lượt xem: 72
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Ngày đăng: 04/05/2022/ Lượt xem: 87
Sáng 18/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến cải cách hành chính với các địa phương nhằm đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022.
Ngày đăng: 18/03/2022/ Lượt xem: 46