Thursday, 18/07/2024
Thực hiện Văn bản số 3028/UBND-NCPC ngày 18 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 3118/VPCP-KSTT ngày 04/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 2832/BC-VPCP ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý I năm 2023. Ngày 23/5/2023, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau:
Ngày đăng: 24/05/2023/ Lượt xem: 86
Chiều 05/4, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị rà soát những tồn tại, hạn chế liên quan đến kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngày đăng: 07/04/2023/ Lượt xem: 156
Ngày 05 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND&UBND huyện Ngân Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đánh giá về kết quả đánh giá, xếp hạng Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Thành phần dự họp có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Ngày đăng: 06/04/2023/ Lượt xem: 186
Ngày 03/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc chuyển các thôn thuộc xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thành các tiểu khu thuộc thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 05/04/2023/ Lượt xem: 329
Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch xây dựng “Mô hình điểm” triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 31/03/2023/ Lượt xem: 203
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Ngày đăng: 24/03/2023/ Lượt xem: 99