Saturday, 20/07/2024
Ngày 14/3/2023, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngân Sơn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Ngày đăng: 17/03/2023/ Lượt xem: 138
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023(Cập nhật lúc: 13/12/2022
Ngày đăng: 13/12/2022/ Lượt xem: 118
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022
Ngày đăng: 12/09/2022/ Lượt xem: 126
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 05/08/2022/ Lượt xem: 110
Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo
Ngày đăng: 19/07/2022/ Lượt xem: 96
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa huyện Ngân Sơn năm 2022
Ngày đăng: 19/07/2022/ Lượt xem: 104
Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II/2022
Ngày đăng: 20/06/2022/ Lượt xem: 106