Thứ Bảy, 04/02/2023
Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 258/UBND-TNMT về việc rà soát báo cáo tình hình thực hiện Điều chỉnh quy hoạch 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 09/02/2021/ Lượt xem: 34
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 03/08/2021/ Lượt xem: 20
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 11/07/2019/ Lượt xem: 17
Đề án quy hoạch phát triển Giáo dục đào tạo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng: 01/07/2021/ Lượt xem: 38
Thông báo niêm yết công khai Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày đăng: 15/07/2021/ Lượt xem: 34