Thứ Ba, 06/06/2023
Ngày 19/11/2020, Công an huyện Ngân Sơn ban hành Thông báo số 1026/TB-CANS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản là vật chứng của vụ án "Hủy hoại rừng" xảy ra tại thôn Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
Ngày đăng: 20/11/2020/ Lượt xem: 53
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ngân Sơn thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá số tài sản cụ thể như sau:
Ngày đăng: 16/09/2019/ Lượt xem: 51
Công an huyện Ngân Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán dấu giá là vật chứng của vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng"
Ngày đăng: 23/04/2018/ Lượt xem: 56
Huyện ủy Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng họp Ban thường vụ, Ban chấp hành huyện ủy Ngân Sơn.
Ngày đăng: 25/09/2013/ Lượt xem: 50