Thursday, 18/07/2024

Tiềm năng thế mạnh

      Là huyện miền núi với địa hình đa dạng, phức tạp nên hệ thực vật ở đây mang đặc tính của khu bản địa Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa với các họ Giẻ, Nguyệt quế, Xoan, Bò hòn, Dâu tằm và khu hệ thực vật Ấn Độ - Myanma di cư đến như họ Bòng, Thung, Gạo, Me rừng... Giá trị thực vật rừng không chỉ lấy gỗ mà còn là dược liệu quý, làm cảnh...

      Động vật rừng: Do điều kiện địa hình, địa chất và dạng sinh cảnh nên rừng của Ngân Sơn có nhiều động vật phong phú, quý hiếm.

      Tài nguyên khoáng sản: Ngân Sơn có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như:

      - Vật liệu xây dựng:

            Đất sét ở Bằng Khẩu xã Bằng Vân

            Đá vôi ở Lũng Phải xã Bằng Vân, Khuổi Khâu xã Thượng Quan

      - Quặng sắt ở:

            Lũng Viền xã Cốc Đán trữ lượng 1.000.000 tấn

            Bản Phắng xã Trung Hoà trữ lượng 6.946.835 tấn

            Nà Nọi thị trấn Nà Phặc trữ lượng 700.000 tấn

            Lùm Lếch xã Lãng Ngâm trữ lượng 100.000 tấn

            Bản Kít xã Thượng Ân trữ lượng 500.000 tấn

      - Quặng Chì Kẽm ở:

            Tôm Tiên xã Trung Hoà

            Phía Đén, Nà Đeng, Bản Phiêu, Đèo Gió (trữ lượng 150.000 tấn), Cốc Sấu, Phương Sơn xã Vân Tùng

            Phúc Sơn xã Thượng Quan

            Cốc Phay (trữ lượng 2.000 tấn) thị trấn Nà Phặc

            Nà Diếu (trữ lượng 2.000 tấn) xã Thượng Quan

            Lãng Ngâm xã Lãng Ngâm

      - Quặng Vàng ở:

            Bó Va (trữ lượng 1.280kg), Đông Tiot, Bản Đăm, Pắc Lạng (20.000kg), Bằng Khẩu (trữ lượng 110kg) xã Bằng Vân

            Bản Giang xã Thuần Mang

            Hoàng Phài xã Cốc Đán

      Đây là những nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vì vậy cần phải có nhưng biện pháp phù hợp trong quá trình khai thác và quản lý.

      Cơ sở hạ tầng nông thôn như hệ thống đường giao thông được xây dựng, nâng cấp tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, mua bán sản phẩm, hàng hoá; các công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng, sửa chữa đã chủ động tưới trên 52% diện tích đất ruộng. Cơ bản diện tích đất nông nghiệp các thôn vùng thấp được cơ khí hoá.

      Cây thuốc lá là cây truyền thống, nhân dân đã có kinh nghiệm gieo trồng từ  hơn 30 năm nay. Với nguồn nhân lực dồi dào, có đất phù hợp cho việc trồng cây thuốc lá kể cả vườn tạp và soi bãi. Chủ trương phát triển cây thuốc lá được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân và một số ban ngành trong tỉnh ủng hộ và định hướng chỉ đạo.

      Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra mục tiêu diện tích trồng cây thuốc lá mỗi năm bình quân đạt 1.000ha, đồng thời năm 2011 huyện đã xây dựng Nghị quyết phát triển cây trồng có trị kinh tế cao và tập trung chủ yếu là cây thuốc lá.

      Đến nay, từ huyện đến cơ sở có Ban chỉ đạo phát triển sản xuất thuốc lá, Ban phát triển kinh tế xã hội quan tâm chỉ đạo phát triển cây thuốc lá. Ngoài ra, Chi nhánh công ty cổ phẩn Ngân Sơn đã có những chính sách linh hoạt hỗ trợ nhân dân trồng thuốc lá, hàng năm đều có các đề tài nghiên cứu, ứng dụng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuóc lá từ đó giá trị thu nhập tăng cao được nông dân ủng hộ.

      Ngân Sơn là huyện có cảnh quan sinh thái phong phú, đa dạng với các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồi núi, hệ sinh thái rừng, sinh thái sông, suối, hồ... Hơn nữa, Ngân Sơn cũng là địa bàn có truyền thống cách mạng với nhiều địa điểm đã được ghi nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng và thuận lợi để huyện phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái./.