Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 23/05/2022 - Lượt xem: 87
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết quả sát hạch cán bộ cấp xã tiếp nhận vào làm công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả sát hạch cán bộ cấp xã tiếp nhận vào làm công chức cấp xã năm 2022

Xem tại đây

Văn phòng HĐND-UBND