Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 04/05/2022 - Lượt xem: 89
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và danh sách trúng tuyển tại kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã vào làm viên chức huyện Ngân Sơn năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và danh sách trúng tuyển tại kỳ kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã vào làm viên chức huyện Ngân Sơn năm 2022

Xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND