Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 25/02/2022 - Lượt xem: 87
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện


Huyện ủy Ngân Sơn thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Ngân Sơn.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn:

1. Đối tượng: Công chức đang công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm;

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

          - Trình độ, chuyên ngành đào tạo: có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán;

          - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên (hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công hoặc tương đương);

          - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bổ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

          - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

          - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

          - Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam;

          - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Về thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

          - Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

          - Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ, tiến sĩ nếu có); chứng chỉ bồi dưỡng (ngoại ngữ; tin học; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;…);

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

          - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

          - Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã; quyết định chuyển ngạch cho công chức (nếu có); quyết định nâng lương gần nhất; quyết định kết nạp đảng viên.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

          - Từ ngày 24 tháng 02 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2022 (trong giờ hành chính); Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

          - Địa điểm: Ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn (địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Đính kèm file PDF

Văn phòng Huyện ủy