Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 05/11/2021 - Lượt xem: 95
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn

Thông báo nhu cầu xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Ngân Sơn
          Để thực hiện việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và có tính cạnh tranh, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo nhu cầu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Chỉ tiêu: Nhu cầu xét chuyển 02 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cụ thể:

          - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu.

          - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm:

          - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vị trí Quản lý an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản.

          - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Vị trí Quản lý xây dựng, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.

3.  Đối tượng tiếp nhận: Công chức đang công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

          - Có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

          - Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, cụ thể:

+ Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên tương ứng với vị trí việc làm cần tiếp nhận; có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (ngành) phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với vị trí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành (ngành) về nông lâm nghiệp.

+ Đối với vị trí Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành (ngành) về kiến trúc, xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành Quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có năng lực thực tiễn đáp ứng ngay công việc vị trí cần tuyển dụng.

II. HỒ SƠ XÉT CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN

1. Thành phần hồ sơ gồm:

          - Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu số 2C ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội và yêu cầu phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực từng nội dung quy định, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác và được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

          - Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ, tiến sĩ nếu có); chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

          - Giấy chứng nhận sức khỏe (bản đỏ) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

          - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

          - Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã; quyết định nâng lương gần nhất.

          - Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý công chức đồng ý cho đi dự tuyển;

          Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ sắp xếp thành phần hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

          Lưu ý: Các trường hợp đề nghị xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện phải được giữ ngạch công chức và hưởng lương ở trình độ từ đại học trở lên.

           Hồ sơ được lập thành 02 bộ theo thứ tự thành phần hồ sơ nêu trên, ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết 17 giờ 00 ngày 20/11/2021.

          - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

          Đính kèm file PDF

UBND huyện Ngân Sơn